İETT Metrobüs
Engelli Kartları

  14 Ocak 2012 tarih ve 28173 sayılı resmi gazetede yayımlanan "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş, % 40 ve üstünde bir oranda Özürlü Sağlık Kurulu Raporu'na sahip kişilerin kullanabileceği Seyahat Kartı'dır.
 Yurt dışından ve özel hastanelerden alınmış olan raporlar kabul edilmemektedir. Engelli Kartı bedeli 10 TL' dir.
  Kartların herhangi bir sebeple yenilenmesi talebinde (eski kartın ibrazı şartıyla ) 10 TL, 1. çalıntı/kayıp durumunda 10 TL, 2. ve 3. çalıntı/kayıp gibi nedenlerle kart talebinde 20 TL, dördüncü çalıntı/kayıp durumunda ise 40 TL ücret alınmaktadır.
Usulsüz Kullanım Bedeli ise Mavi Kart aylık dolum bedeline eşittir.


TARİFE ÜCRETİ
Ulaşım : Ücretsiz
Aktarma : Ücretsiz

 

Bireysel veya Kurumsal başvuru ile alınabilir.

BİREYSEL BAŞVURU

 % 40 ve üstünde bir oranda Özürlü Sağlık Kurulu Raporu aslı ve fotokopisi
Veya T.C.Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı`nın engelliler için düzenlediği Kimlik Kartının aslı ve fotokopisi
Ve  1 Adet Vesikalık Fotoğraf.

NOT: Sağlık Kurulu Raporu 14 Ocak 2012 tarih ve 28173 sayılı resmi gazetede yayımlanan "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş olmalıdır. Yukarıdaki belgeleri Kart ücreti ile Başvuru Merkezleri'ne ileterek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

 

KURUMSAL BAŞVURU

Bireyden Talep Edilen Belgeler; % 40 ve üstünde bir oranda Özürlü Sağlık Kurulu Raporu aslı ve fotokopisi
Veya T.C.Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı`nın engelliler için düzenlediği Kimlik Kartının aslı ve fotokopisi
Ve 1 Adet Vesikalık Fotoğraf

Kurumdan Talep Edilen Belgeler;
Başvuranlar Listesi (Kurum tarafından onaylı.)
Excel programında hazırlanmış Başvuranlar Listesi' nin kayıtlı olduğu CD
Kurum Üst Yazısı
İstanbulkart işlemlerini yürüten kişi için Görevlendirme Belgesi
Dekont (2 nüsha)

 

NOT: Sağlık Kurulu Raporu 14 Ocak 2012 tarih ve 28173 sayılı resmi gazetede yayımlanan "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş olmalıdır.

Birey;
Talep edilen belgeleri ve kart ücretini ilgili kuruma ileterek başvurusunu gerçekleştirir. Kartını aynı kurumdan teslim alır.
Kurum;
Kart Başvurusu yapmadan önce, bireyden alınan kart ücretlerini herhangi bir havale ücreti ödemeden T.C.Vakıflar Bankası Valide Sultan Şubesindeki IBAN TR930001500158007292323535 numaralı hesabına yatırır.
Başvuranların listesini hazırlar, onaylar ve Excel formatında CD'ye kaydeder.
Kart talebini belirten Kurum Üst Yazısı oluşturur ve onaylar.
Başvuruyu gerçekleştirecek yetkili için Görevlendirme Yazısı oluşturur ve onaylar.
Tüm belgeler yetkili tarafından IETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler ve Seyahat Kartları Şube Müdürlüğü' ne iletilir. Kartlar belirlenen süre içerisinde yetkiliye teslim edilir.

 

NOT: 3 ay içinde teslim alınmayan kartlar imha edilmektedir.

 

İETT Metrobüs